TURPMĀK, LAI IEGŪTU TIESĪBAS, SIEVIETĒM BŪS JĀKĀRTO PAPILDU EKSĀMENS!!!

Foto: depositphotos.com

Pamatojoties uz starptautiskiem, vispāratzītiem pētījumiem, CSDD plāno ieviest papildu eksāmenu autovadītājām sievietēm – rezerves riteņa nomaiņu.

Sākot ar 2018. gada 1. janvāri, sieviešu kārtas autovadītājām būs jāiziet obligāta papildu apmācība par automašīnas rezerves riteņa nomaiņu, par kura nokārtošanu tiks saņemts sertifikāts. Kopējā kursa apjoms aizņem 24 h, no kā 16 stundas ir teorētiskā daļa, bet 8h praktiskā kursa izpilde.

Pārejiet nākamajā lappusē, lai turpinātu lasīt šo rakstu!